Adresa: Pod lesem 207, Úholičky, Praha-západ 252 64
  Mobil: +420 603 741 757
  Telefon: 2 22 32 00 59
  E-mail: evacc@volny.cz



















Iva Vodrážková / Curriculum vitae

Iva Vodrážková, rozená Pelikánová, se narodila 4.srpna 1951 v Olomouci, na Moravu, v Československu. Pochází z uměleckého prostředí. Její dědeček, akademický sochař Julius Pelikán, se už v mládí pod vedením Josefa Václava Myslbeka podílel například na realizaci sousoší Svatého Václava v Praze a později svým rozsáhlým dílem obohatil kulturu moravského kraje.
  Její babička Božena Pelikánova (Sternová), pocházela z velké židovské rodiny. Za druhé světové války zahynula v koncentračním táboře v Osvětimi. Tato osobní rodinná tragická historie podnítila její zájem o judaismus, židovské dějiny a hledání kořenů.
  Po absolvování Pedagogické fakulty Palackého university v Olomouci v 1974 (obor výtvarná výchova a jazyk český) se přestěhovala do Prahy. V období komunistické normalizace byla její rodina politicky pronásledována a tak nemohla vykonávat svou pedagogickou profesi. V té době byla zaměstnaná jako vychovatelka ve školní družině a později i jako uklízečka.
  Její otec, universitní profesor a primář na lékařské fakultě v Olomouci, byl z politických důvodu vyhozen ze zaměstnání, protože nesouhlasil se vstupem sovětských vojsk do Československa a jeho bratr Jiří Pelikán, ředitel Československé televize, byl zbaven československého občanství, když působil v Římě. Jako italský občan se pak stal poslancem Evropského parlamentu ve Štrasburku. Otec na následky Šikanování v roce 1980 zemřel na mozkovou mrtvici.
  V roce 1976 se seznámila s hudebníkem Mirkem Vodrážkou a v roce 1980 se vzali. Spolu potom začali vydávat samizdaty, organizovali bytovou universitu, kde přednášeli přední čeští disidenti, například profesor Milan Machovec, Egon Bondy a teolog Milan Balabán. Ve svém bytě spoluorganizovali setkání mluvčích Charty 77 a aktivně působili v českém kulturním undergroundu. Vydala řadu ručně zhotovených knížek s vlastními texty a ilustracemi. Do roku 1989 se zúčastňovala pouze neoficiálních výstav, především v okruhu undergroundu.
  Používá různé výtvarné techniky, kromě olejomalby a pastelů vytváří i objekty z proutí a provazů. Své šité textilní koláže zhotovuje z použitých a odhozených látek a nalezených věcí, které nesou stopy dávných lidských příběhů a jsou inspirovány synagogálními textiliemi. Tímto uměleckým recyklováním se hlásí k ekologické myšlence a sama je aktivní členkou české eko-feministické skupiny Studna, která ve svých měsíčních a slunečních rituálech hledá sounáležitost s přírodními cykly a s Matkou Zemí.
  Od roku 1990 vyučuje na Základní umělecké škole v Tiché Šárce kresbu, malbu, grafiku, keramiku a alternativní techniky. Se svými studenty se zúčastňuje mnoha výtvarných festivalů, kde pořádá výtvarné workshopy.
  V zahraničí vystavovala například ve Spojených státech, v Izraeli, v Rusku, na Slovensku.
  Její práce a názory mapují dokumentární filmy „Poutníci chaosem” (Česká televize 1995), „Artefakta” (Česká televize 1999) a celovečerní film „Proroci a básníci”od režiséra Ivana Vojnára (ČR 2000). Autorka žije v Úholičkách u Prahy.



Iva Vodrážková

1967 – 1970 gymnázium Jana Opletala v Litovli
1970 – 1974 Pedagogická fakulta Palackého University v Olomouci, obor výtvarná výchova a český jazyk
1977 – 1990 učitelka výtvarné výchovy na záladní škole J. V. Raise na Praze 2
1990 – učí na Základní umělecké škole, výtvarný obor, v Praze 6, Šárecké údolí 38


Samostatné výstavy:

1990 Galerie VYŠEHRAD, Praha
1991 RH GALERIE PASAGE, Praha
1991 „Vivisekce“ kresby, textil, České Budějovice
1991 Galerie MODES ROBES, Praha
1992 Výstavní sál FORUM, Praha
1993 Synagogální textilie, Pražská židovská obec, Praha
1993 Art and Meaning in the Alph Bet, Berkeley – USA
1994 Art Fórum „DOM PADEREWSKI“, Karlovy Vary
1994 TAM TAM club, Praha
1994 Gender studies Centrum, Praha
1995 Divadlo ARCHA, Praha
1995 Galerie MODES ROBES, Praha
1995 Muzeum Boskovicka, Boskovice
1996 Gerard Behar Centre, Jeruzalem – Izrael
1996 An Integral Arts Habitat „Goodman 2“, San Francisko – USA
1996 Portheimka, Praha
1996 Maďarské kulturní centrum, Praha
1997 České centrum, Moskva
1997 Vlastivědné muzeum, Olomouc
1997 Stop Gallery, Plzeň
1997 Jeruzalémská synagoga, Praha
1997 The Ink People, Eureka – USA
1997 Trinity County Arts Council, Weaverville – USA
1998 Arbor Gallery, Merced – USA
1998 Atelier Maron, Praha
1999 Citadela, Praha
1999 Mizel Museum of Judaica, Denver – USA
1999 Galerie Lužánky, Brno
1999 Long-Life, Praha
1999 O’ Hanlon Center Gallery, Mill Valley – USA
1999 Výstavní síň Fondu, Třebíč
2000 České centrum, Bratislava – Slovensko
2000 Okresní muzeum – Tylův dům, Kutná Hora
2000 Henry Miller Library, Big Sur – USA
2000 G2 Atrium, San Francisco – USA
2000 Willits Art Centrum, Willits – USA
2000 The Ink People, Eureka – USA
2000 Trinity County Arts Council, Weaverville – USA
2001 Židovské muzeum v Praze – Praha
2001 Okresní vlastivědné muzeum – Česká Lípa
2001 Zámecká galerie Náměšť na Hané
2002 Městský klub Litovel
2002 Congregation EMANU-EL San Francisco, USA
2002 Articles Gallery Mendocino – USA
2002 CBGB Gallery – New York, USA
2003 Purkrabství hradu Křivoklát
2004 Galerie Doubner, Praha
2004 Mikulovská synagoga, Mikulov
2004 Filosofický ústav, Praha
2005 Muzeum ghetta Terezín
2005 Galerie Jána Šmoka, Jihlava


Kolektivní výstavy:

1987 Jarní salón – neoficiální výstava na Střeleckém ostrově za propuštšní politických vězňů, Praha
1987 Podzimní salón na Střeleckém ostrově, Praha
1988 Jarní salón na Střeleckém ostrově, Praha
1988 Výstava ve „Vinohradské tržnici“, Praha
1989 Česká alternativa Galerie ÚLUV, Praha
1990 POLYMORFIE – Umění jako subversivní element, Berlín
1990 Festival „Světlo“ pod bývalým Stalinovým pomníkem, Praha
1993 „Za záchranu židovského města“, Boskovice
1993 „PRAGUE PROJECT“ RUBY WITH CLAY STUDIO, San Francisko – USA (společný projekt s Michaelou Pavlátovou)
1995 Starozákonní motivy, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Karlovy Vary
1997 OPUS MAGNUM, Galerie U Zvonu, Praha
1998 „STUDNA“ – Galerie u Jednorožce s harfou, Praha
2000 Praha City Center, Textilní umění, Praha
2003 Rakousko-České symposium na hradu Raabs – Rakousko
2004 Die TschechINNen kommen – Vídeň
2005 Městský klub Litovel


Filmy dokumentující dílo:

1995 Poutníci chaosem – televizní dokument ČT, režie Martin Štoll
1999 Artefakta – televizní dokument ČT, režie Petr Slabý
2000 Proroci a básníci – celovečerní filmový dokument, ČR, režie Ivan Vojnár


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iva Vodrážková / Curriculum vitae

  Iva, born Pelikanova on 4 August 1951 in Olomouc, Czechoslovakia, grew up in an artistic household. Her grandfather, Julius Pelikan, was a famous sculptor in Morava. Known for his classical, monumental sculptures in stone and bronze, his work can be seen throughout Moravia and Prague, including the rendition of President Masaryk. Her grandmother, Bozena Sternova Pelikanova was from a large Jewish family. She died in the Auschwitz concentration camp along with 16 relatives. This tragedy inspired Iva to study Jewish culture and history and looking for her Jewish roots.
  During the Communist era, Iva’s family was politically persecuted, keeping her from working in her profession. Blacklisted as an artist, she worked instead as a child care worker and cleaner. Her father was a University Profesor and Head Doctor of the Medical Faculty in Olomouc. For political reasons, he was fired from his work because he didn’t agree with the Russian military invasion in 1968. His brother, Jiri Pelikan, Director of Czechoslovakian Television, was stripped of his Czech citizenship when he was working in Rome in 1968. He eventually became an Italian citizen and Deputy of the European Parliament in Strasburg. Her father died in 1980 with health complications resulting from his political persecutions.
  Iva met musician Mirek Vodrazka in 1976. In 1980, they were married. Together, they started printing and publishing ‘samizdat’ literature. They also organized an apartment university where leading Czechoslovakian dissidents met. Three blacklisted professors, Milan Machovec, Egon Bondy and theologian, Milan Balaban were especially prominent during this time. They also organized Charter 77 speakers in their apartment and were leading cultural artists of the Czechoslovakian Underground.
  Iva realized a series of handmade books of her texts, drawings and illustrations during this time. Until 1989, she participated only unofficially in exhibitions, especially in the circle of Underground artists.
  Her artistic techniques are unusual and different. Besides oil painting and pastels, she is making objects out of rocks and natural materials. Her sewn textile collages are made from found materials, objects which are chosen for their human stories, visual texts, natural objects and fabrics. They are inspired by imagery and artifacts from the Synagogue and the context of the Jewish religious experience, especially concepts from the Torah and the Hebrej alphabet. Through this artistic recycling, she is reaching a cultural ecological ideation and she herself is a member of a Czech Eco-femist Group, Studna or “The Well.” This group is exploring their inter-relationships with natural cycles and mother earth through their monthly moon and sun rituals.
  Since 1990, she has been teaching visual art at an Arts School for all ages, teaching drawing, painting, printmaking, ceramics, and mixed media. With her students, she is participating in numerous arts festivals, presenting arts workshops and performance experiences. Internationally, she has exhibited her works in the United States, Russia, Israel, and Slovakia. Her work and beliefs can be seen in the Czech Documentary, “Poutnici chaosu” (“The Pilgrims of Chaos”) produced by Czech Television, 1995, “Artefakta” (Artifacts - Czech Television 1999) and the full-length movie, “The Visionaries and Poets” by Ivana Vojnara, Czech Television 2000. Iva lives in Uholicky near Prague.



Iva Vodrážková

1967 – 1970 Grammar School of Jan Opletal in Litovel
1970 – 1974 Teachers Institute at Palacky University in Olomouc, specialisation Visual Art and Czech Language
1977 – 1990 Teacher of visual art at the elementar school of J. V. Raise in Prague 2
1990 – Teacher at the Elementary School of Art, specialisation visual art, Prague 6, Šárecké údolí 38


Individual exhibitions:

1990 Gallery VYŠEHRAD, Prague
1991 RH GALLERY PASAGE, Prague
1991 “Vivisection” drawings, textile, České Budějovice
1991 Gallery MODES ROBES, Prague
1992 Exhibition Hall FORUM, Prague
1993 Synagogue Textiles, Prague Jewish Community, Prague
1993 Art and Meaning in the Alph Bet, Berkeley – USA
1994 Art Forum “PADEREWSKI HOUSE”, Karlovy Vary
1994 TAM TAM club, Prague
1994 Gender studies Centrum, Prague
1995 ARCHA Theater, Prague
1995 Gallery MODES ROBES, Prague
1995 Museum Boskovicka, Boskovice
1996 Gerard Behar Centre, Jerusalem – Izrael
1996 An Integral Arts Habitat “Goodman 2”, San Francisco – USA
1996 Portheimka, Prague
1996 Hungarian Cultural Center, Prague
1997 Czech Center, Moskva
1997 Homeland Museum, Olomouc
1997 Stop Gallery, Plzeň
1997 Jerusalem Synagogue, Prague
1997 The Ink People, Eureka – USA
1997 Trinity County Arts Council, Weaverville – USA
1998 Arbor Gallery, Merced – USA
1998 Atelier Maron, Prague
1999 Citadel, Prague
1999 Mizel Museum of Judaica, Denver – USA
1999 Gallery Lužánky, Brno
1999 Long-Life, Prague
1999 O’ Hanlon Center Gallery, Mill Valley – USA
1999 Exhibition Hall Fondu, Třebíč
2000 Czech Center, Bratislava – Slovakia
2000 Regional Museum - Tyl House, Kutná Hora
2000 Henry Miller Library, Big Sur – USA
2000 G2 Atrium, San Francisco – USA
2000 Willits Art Centrum, Willits – USA
2000 The Ink People, Eureka – USA
2000 Trinity County Arts Council, Weaverville – USA
2001 Jewish Museum in Prague
2001 Regional Homeland Museum – Česká Lípa
2001 Chateau Gallery Náměšť na Hané
2002 City Club Litovel
2002 Congregation EMANU-EL – San Francisco, USA
2002 Articles Gallery Mendocino – USA
2002 CBGB Gallery – New York, USA
2003 Burgraviate Office of the Křivoklát Castle
2004 Gallery Doubner, Prague
2004 Mikulov Synagogue, Mikulov
2004 Philosophical Institute, Prague
2005 Museum of the Ghetto of Terezin
2005 Jan Smok Gallery, Jihlava


Collective Exhibitions:

1987 Spring Salon – unofficial exhibition on the Střelecký island in support of the political prisoners’ release, Prague
1987 Autumn Salon on Střelecký island, Prague
1988 Spring Salon on Střelecký island, Prague
1988 Exhibition in “Vinohrady market”, Prague
1989 Czech Alternative Gallery ÚLUVU, Prague
1990 POLYMORPHY – Art as a Subversive Element, Berlin
1990 Festival “Light” at the foot of the former Stalin Monument, Prague
1993 “In Support of the Jewish Town Preservation”, Boskovice
1993 “PRAGUE PROJECT” RUBY WITH CLAY STUDIO, San Francisco – USA (together with Michaela Pavlátová)
1995 Old Testament motifs, Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem, Karlovy Vary
1997 OPUS MAGNUM, Gallery U Zvonu, Prague
1998 “STUDNA” – Gallery U Jednorožce s harfou, Prague
2000 Prague City Center, Textile Art, Prague
2003 Austrian-Czech Symposium on the Raabs Castle – Austria
2004 Die TschechINNen kommen – Vienna
2005 City club Litovel


Films documenting the work of the artist:

1995 Pilgrims across Chaos – TV document of the Czech TV, director Martin Štoll
1999 Artefacts – TV document of the Czech TV, director Petr Slabý
2000 Prophets and Pots – full length film document, Czech Republic, director Ivan Vojnár